Vrijdenker » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Een knotwilg planten en onderhouden

Een knotwilg planten en onderhouden

Het planten van een knotwilg is vrij eenvoudig. Het is een makkelijke boom die snel groeit. De knotwilg komt veel voor in Nederland, met name in het polderlandschap langs sloten, wegen en bij boerderi…

Beerenburg, een Fries kruidenmengsel uit Amsterdam

Over het algemeen wordt het drankje Beerenburg of Berenburg (met één “e”) gezien als een Friese vinding. Hoewel de Friezen het populair hebben gemaakt, komt het drankje oorspronkelijk uit Amsterdam. D…

Feiten rond de aanslag tijdens Koninginnedag in Apeldoorn

Een feestelijk begin van Koninginnedag op 30 april 2009 is in Apeldoorn uitgelopen op een onverwachte nachtmerrie. Hieronder volgt het volledige verhaal, inclusief de laatste relevante feiten. In en o…
Trust - Fiscale aspecten

Trust - Fiscale aspecten

De civielrechtelijke aspecten van de trust worden beschreven in het Haags Trustverdrag. Dit verdrag op het gebied van het internationale privaatrecht is op op 1 februari 1996 door ondertekening ook vo…
Het zeven dagen dieet

Het zeven dagen dieet

Wanneer je in korte tijd enkele kilo’s wilt afvallen om in “vorm” te komen voor een belangrijke bijeenkomst kan het zeven dagen dieet uitkomst bieden. Zoals bij zoveel diëten is bewegen en een redelij…
Waddeneilanden, de Waddenzee en vakantie

Waddeneilanden, de Waddenzee en vakantie

De Waddeneilanden is een eilandengebied langs de kust van drie landen: Nederland, Duitsland en Denemarken. Tussen de Waddeneilanden en het vasteland van deze drie landen ligt de Waddenzee. Deze zee lo…
Pre-employment screening en de gevolgen

Pre-employment screening en de gevolgen

Steeds meer werkgevers gaan tegenwoordig het (arbeids)verleden van toekomstige werknemers na alvorens een arbeidscontract wordt aangeboden. Deze praktijk wordt met de goede Nederlandse term "pre-emplo…
Lessen uit de pyramidefraude van Bernard Leon Madoff

Lessen uit de pyramidefraude van Bernard Leon Madoff

Veel beleggers hebben zich in het verleden laten verleiden tot deelname in beleggingen die een (nagenoeg) dubbelcijferig rendement in het vooruitzicht stelden. Maar ze kwamen helaas van een koude kerm…

De risicopremie op aandelen

De risicopremie wordt gedefinieerd als het verschil in totaalrendement (“total return”) van aandelen versus obligaties. Het bepalen van de risicopremie is geen exacte wetenschap. Ook is het geen vast…
Trust - Een financiële constructie

Trust - Een financiële constructie

Bestrijding van de trust wordt herhaaldelijk genoemd als onderdeel van de financiering van de wijzigingen in de nieuwe Successiewet. De Belastingdienst besteedde al veel aandacht aan de trust. Het aan…