Vrijdenker » Specials » Bankgeheim en tax havens
Over bankgeheim, beleggen en hoogste spaarrente

Meer over belastingparadijzen, inkeerregeling en zwart geld

Meer over belastingparadijzen, inkeerregeling en zwart geld Het bankgeheim staat in veel landen onder druk. De kredietcrisis, het verzwakte bankwezen en begrotingstekorten hebben de actiebereidheid verhoogd. In 2003 kwam de Europese Unie al de Spaarrenterichtlijn overeen. Deze ging op 1 juli 2005 in. Daarna was het even stil. Maar na de G20-top in Washington D.C. op 14 en 15 november 2008 werd de strijdbijl weer opgepakt.
De slotverklaring van de G20-top in Londen van 2 april 2009 bevatte de zin: “Het tijdperk van het bankgeheim is voorbij.” Tot voor kort verliep het anoniem sparen of beleggen in een land met een bankgeheim vrijwel zonder problemen. Heeft zo'n land geen belastingverdrag met Nederland, dan wisselt het geen fiscale informatie uit met de Nederlandse Belastingdienst. Die kan dan geen belasting innen over het vermogen.

Maar de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) – de groep met daarin de 30 grootste industrielanden – heeft het voortouw genomen om het aantal belastingparadijzen terug te dringen door landen te bewegen om fiscale informatie uit te wisselen. Ook de grotere belastingparadijzen - België, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland - zijn lid van de OESO. Deze vier landen hadden een uitzonderingspositie bedongen. Maar dat werd door de andere lidstaten niet langer meer geaccepteerd. Als gevolg van de G20-top in Londen heeft België de facto het bankgeheim opgegeven. Terwijl de andere landen zich bereid hebben verklaard om te onderhandelen.

Is sparen in een belastingparadijs nog lucratief?

Voor de invoering van het boxenstelsel in 2001 werd vermogen belast op basis van twee belastingen:
  1. De rente werd volgens het progressieve tarief belast. In de tijd van Den Uyl was dat tot 72%. Later werd het toptarief verlaagd naar 60%.
  2. De Wet op de Vermogensbelasting 1964: sinds 1998 moest er over het vermogen (na aftrek van de schulden en het vrijgestelde deel) 0,7% over de waarde op 1 januari worden afgedragen. Vóór 1998 was het tarief zelfs 0,8%.

De kans was dus groot dat de ontvangen rente volledig werd wegbelast. Daarnaast kwam het regelmatig voor dat mensen vermogensbestanddelen moesten verkopen om de belasting te kunnen betalen. De sinds 2001 ingevoerde vermogensrendementsheffing (30% over een fictief rendement van 4% over het gemiddelde vermogen, dus kortgezegd 1,2% over het gemiddelde vermogen) maakt het inderdaad minder interessant om geld in belastingparadijzen te stallen, met alle beperkingen van dien. Want veel belastingparadijzen houden namelijk ook bronheffingen in over ontvangen dividend en rente.

Inhoud special

In dit dossier is onder meer informatie te vinden over de definitie van een belastingparadijs, de Europese Spaarrenterichtlijn, de douane en contant geld, boetes en naheffingen, de inkeerregeling, gegevensuitwisseling, de OESO, de G20 en het bankgeheim. Zie ook "Inkeerregeling en zwart geld" voor een voortzetting van dit dossier.

Veilig sparen tegen de hoogste spaarrente in Nederland

In een ander dossier vindt u meer over "Veilig sparen tegen de hoogste rente in Nederland (inclusief een actueel renteoverzicht)". Ook het depositogarantiestelsel komt aan bod.
Belastingparadijzen en bankgeheim na de G20 slotverklaring

Belastingparadijzen en bankgeheim na de G20 slotverklaring

De leiders van de G20 hebben op hun top in Londen beloofd landen met bankgeheimen harder aan te pakken dan voorheen. Veel landen hadden zich in de aanloop naar die bijeenkomst bereid verklaard mee te…
Zwart geld: navorderingstermijn, boete en inkeerregeling

Zwart geld: navorderingstermijn, boete en inkeerregeling

De fiscus trekt de teugels voor spaarders van zwart geld steeds strakker aan. Het verschil met een aantal jaren geleden is dat de samenwerking met andere landen steeds beter verloopt. De kredietcrisis…
Zwart geld: Is de inkeerregeling van de fiscus een succes?

Zwart geld: Is de inkeerregeling van de fiscus een succes?

Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën laat geen middel onbenut om belastingontwijking tegen te gaan. De strijd tegen onterecht privé gebruik van de auto van de zaak gaat in de hoogste versn…

Rechtszaak Verenigde Staten tegen UBS inzake bankgeheim

De Verenigde Staten is een juridische procedure begonnen tegen UBS, de grootste bank van Zwitserland en een van de grootste banken ter wereld. Inzet is de identiteit van zo'n 52.000 Amerikaanse burger…
Zwart geld: België en Luxemburg geen belastingparadijs meer

Zwart geld: België en Luxemburg geen belastingparadijs meer

Sinds België begin 2009 prominent op de grijze lijst van belastingparadijzen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verscheen, heeft het land met grote snelheid belast…
Belastingparadijzen en zwart geld in historisch perspectief

Belastingparadijzen en zwart geld in historisch perspectief

De jacht op zwart geld komt regelmatig prominent in het nieuws. Nederlanders met zwart geld worden in toenemende mate afgeschilderd als (zware) criminelen. Zwartsparen wordt harder aangepakt dan veel…
Trust - Een financiële constructie

Trust - Een financiële constructie

Bestrijding van de trust wordt herhaaldelijk genoemd als onderdeel van de financiering van de wijzigingen in de nieuwe Successiewet. De Belastingdienst besteedde al veel aandacht aan de trust. Het aan…
Zwart geld - Sparen in Nederland na opheffing bankgeheim

Zwart geld - Sparen in Nederland na opheffing bankgeheim

Er gaat geen week voorbij of we zien nieuwskoppen over de opheffing van het bankgeheim. Bastions van betrouwbaarheid hebben flinke deuken opgelopen. Traditionele belastingparadijzen als Andorra, Belgi…
Gepubliceerd door Vrijdenker op 30-10-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!