Vrijdenker » Specials » Hoogste dividend
Over bankgeheim, beleggen en hoogste spaarrente

Strategie gericht op aandelen met een hoog dividendrendement

Strategie gericht op aandelen met een hoog dividendrendement Als u de keuze heeft gemaakt om te beleggen in aandelen, dan is een strategie gericht op aandelen met een hoog dividendrendement een kansrijke mogelijkheid om het vermogen te vergroten. Uit onderzoek is gebleken dat door de jaren heen dividend het grootste deel van het rendement op aandelen heeft bepaald. Natuurlijk is niet elk aandeel met een hoog dividendrendement een goede keuze.

Hoogte van het dividendrendement

In diverse kranten en andere berichtgeving is het gepubliceerde dividend veelal historisch. Dat betekent dat het getoonde dividendrendement een vertekend beeld kan geven. Niet alle bedrijven met een hoog dividendrendement zijn veilig. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een fors teruggezakte koers. En zoals we bij veel aandelen van banken en verzekeraars hebben gezien tijdens de kredietcrisis, kan het dividend ook een tijdje worden overgeslagen. Dat heeft ook weer zijn uitwerking gehad op de koers.

KPN en Royal Dutch Shell, bedrijven met een hoog dividendrendement

Twee uitstekende voorbeelden van Nederlandse origine zijn KPN en Royal Dutch Shell. Het olie- en gasbedrijf heeft het langste track record. Bij Royal Dutch Shell is een betrouwbaar dividendbeleid onderdeel van de bedrijfsstrategie. Het is beleid het dividend minimaal mee te laten stijgen met de inflatie. KPN heeft het vertrouwen hersteld na de herstructurering. Sinds 2004 wordt een stevig dividend uitgekeerd. Dit wordt aangevuld met aandeleninkoopprogramma's, zodat het totale voor dividend beschikbare bedrag met minder aandeelhouders hoeft te worden gedeeld. Zowel KPN als Royal Dutch Shell bieden een dividendrendement dat ruim boven het fictieve rendement van 4% van de Belastingdienst ligt. Het dividend van beide bedrijven is zelfs gestegen tijdens de kredietcrisis.

Hoog dividend of hoogste spaarrente

Sparen kan bijdragen aan een stukje vermogensspreiding. Het spaargeld is in ieder geval veilig bij banken waarvoor het depositogarantiestelsel geldt. Als daarnaast nog in het oog wordt gehouden dat de dekking EUR 100.000 per bank en per persoon bedraagt, dan kan er nauwelijks wat misgaan. Ook voor wie beleggen allemaal te spannend of teveel werk is, is sparen in principe de enige andere mogelijkheid om vermogen op te bouwen. Echter sparen vergt eveneens enig onderzoek. De rente op spaarrekeningen wordt regelmatig aangepast. Hetzelfde geldt voor het assortiment spaarproducten. Het actuele overzicht van de hoogste spaarrente in Nederland kan u helpen bij het maken van de juiste keuze.
Beleggen - Hoog dividend of hoogste spaarrente

Beleggen - Hoog dividend of hoogste spaarrente

Wilt u een goede nachtrust en toch rendement maken, dan is een spaarrekening de aangewezen mogelijkheid om het vermogen te laten groeien. Maar houdt u wel rekening met de inflatie en de vermogenrendem…
Dividend, de belangrijkste pijler van beleggen

Dividend, de belangrijkste pijler van beleggen

Dividend was belangrijk ten tijde van het ontstaan van aandelen in de VOC-periode (1602-1799). Aandeelhouders deelden mee in de opbrengst van de uit het Verre Oosten komende scheepslading. Door de kan…

Rendement op aandelen, obligaties en sparen

De drie hooglereraren van de London Business School, Elroy Dimson, Paul Marsh en Mike Staunton, zijn het meest bekend van hun boek "Triumph of the Optimists, 101 years of global investment returns." I…

Selecteren van aandelen

De financiële markten zijn traditioneel fors in beweging. Het selecteren van goede aandelen voor een portefeuille is geen sinecure. Het onderstaande selectieproces geeft een beeld hoe een beleggingsan…

Hoog dividend aandeel - Royal Dutch Shell

De wortels van het Nederlands-Britse Royal Dutch Shell liggen in de oliewinning en -transport in Azië. De geschiedenis van voorloper The Shell Trading en Shipping Company gaat terug tot 1830, terwijl…
Gepubliceerd door Vrijdenker op 31-10-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!