Vrijdenker » Specials » Inkeerregeling en zwart geld
Over bankgeheim, beleggen en hoogste spaarrente

Alles over boetes, inkeerregeling en navorderingstermijn

Het rijtje belastingparadijzen is behoorlijk aan het krimpen. Volgens de OESO zijn prominente fiscale oorden als Aruba, Bahrain, België, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden, Luxemburg, Monaco, Nederlandse Antillen, Oostenrijk, San Marino en zelfs Zwitserland geen belastingparadijs meer. Met al deze jurisdicties heeft Nederland een akkoord gesloten over de uitwisseling van fiscale informatie of wordt er mee onderhandeld.

Belastingparadijzen slinken in aantal

Dit dossier is een voorzetting van het dossier "Bankgeheim en tax havens". Het onderhavige dossier is specifiek aan de inkeerregeling en de fiscale consequenties daarvan gewijd. Het bankgeheim wordt wereldwijd afgezwakt. Dit kan niet langer worden ontkend door belastingadviseurs en vermogensbeheerders. Vermaarde belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden en de Britse Maagdeneilanden dragen dat stempel niet meer. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft daar een speciale modelovereenkomst voor opgetuigd. Dichter bij huis zijn zelfs België, Luxemburg en Oostenrijk overstag gegaan, de landen die voor zichzelf nog een uitzonderingspositie hadden bedwongen bij de Europese Spaarrenterichtlijn. En op 23 september 2009 hing hét bastion van het bankgeheim, Zwitserland, de status van belastingparadijs in de wilgen.

Inkeerregeling en rekenvoorbeelden

In een ander artikel komt de navorderingstermijn en de fiscale boete naar voren. Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën heeft al meerdere malen laten doorschemeren dat bij voortgaand succes bij het afsluiten van belastingverdragen en -protocollen de inkeerregeling op termijn afgeschaft kan worden. Wellicht zit daar een portie bluf bij, maar feit is dat vanaf 1 januari 2010 een drempel is doorgevoerd bij de inkeerregeling. Wie langer dan 2 jaar over een rekening met zwart geld beschikt moet dan een standaard boete van maximaal 15% betalen.

Veilig sparen tegen de hoogste spaarrente in Nederland

In een ander dossier vindt u meer over "Veilig sparen tegen de hoogste rente in Nederland (inclusief een actueel renteoverzicht)". Ook het depositogarantiestelsel komt aan bod.
Zwart geld: navorderingstermijn, boete en inkeerregeling

Zwart geld: navorderingstermijn, boete en inkeerregeling

De fiscus trekt de teugels voor spaarders van zwart geld steeds strakker aan. Het verschil met een aantal jaren geleden is dat de samenwerking met andere landen steeds beter verloopt. De kredietcrisis…
Zwart geld: Is de inkeerregeling van de fiscus een succes?

Zwart geld: Is de inkeerregeling van de fiscus een succes?

Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën laat geen middel onbenut om belastingontwijking tegen te gaan. De strijd tegen onterecht privé gebruik van de auto van de zaak gaat in de hoogste versn…
Zwart geld: Belastingparadijzen slinken in aantal

Zwart geld: Belastingparadijzen slinken in aantal

Nederland heeft met meer dan 90 landen een belastingverdrag afgesloten. Regelmatig worden deze verdragen "ververst" of komen er aanvullende protocollen bij. In toenemende mate sluit Nederland ook bela…
Zwart geld - Sparen in Nederland na opheffing bankgeheim

Zwart geld - Sparen in Nederland na opheffing bankgeheim

Er gaat geen week voorbij of we zien nieuwskoppen over de opheffing van het bankgeheim. Bastions van betrouwbaarheid hebben flinke deuken opgelopen. Traditionele belastingparadijzen als Andorra, Belgi…

Einde bankgeheim: Belgen en Italianen halen zwart geld terug

Niet alleen in Nederland, maar ook in België is de dreigende afschaffing van het bankgeheim in de bekende belastingparadijzen reden om voor de fiscus verborgen geld te repatriëren naar het woonland. V…
Belastingparadijzen, erfbelasting en trustvermogens

Belastingparadijzen, erfbelasting en trustvermogens

Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën kreeg bij zijn plannen om de tariefverlagingen in de nieuwe schenkings- en successiewet te financieren nogal wat kritiek te verwerken. Met name het pun…
Zwart geld - Tipgevers, geldhonden en vermogensbeheerders

Zwart geld - Tipgevers, geldhonden en vermogensbeheerders

Het ministerie van Financiën trekt alle registers open om zwartgeldspaarders over de streep te trekken hun verzwegen euro's aan te geven. Terwijl de overheidstekorten bijna overal te wereld tot grote…
Gepubliceerd door Vrijdenker op 31-12-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!