Vrijdenker » Specials » Pensioen
Over bankgeheim, beleggen en hoogste spaarrente

Informatie over het opbouwen van een zeker pensioen

Informatie over het opbouwen van een zeker pensioen De opbouw van een pensioen is, naast het hebben van een eigen woning, één van de belangrijkste financiële beslissingen die een mens neemt in zijn leven. Tegelijkertijd is uit onderzoek gebleken dat pensioenopbouw één van de meest onderschatte financiële kwesties is die spelen onder burgers. Deze special gaat dieper in op de verschillende elementen van pensioenopbouw: waar liggen de risico's en hoe kunnen deze worden beperkt.

AOW, pensioenfonds en eigen middelen

Dit zijn in feite de drie pijlers van het Nederlandse pensioensysteem. De belangrijkheid van de pensioenopbouw is verschoven van de AOW naar het pensioenfonds. De AOW is namelijk voor veel mensen bij lange na niet genoeg om de levensstijl na de pensioenleeftijd voort te kunnen zetten. Daarnaast vinden er ook veelbetekenende discussies plaats over de opschuiving van de pensioenleeftijd. Dat heeft consequenties voor de pensioenopbouw wanneer de burger toch met pensioen wil gaan bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Maar ook de pensioenfondsen zijn niet ongehavend door de diverse crises gekomen.

Terugtredende overheid en de rol van de burger

Met betrekking tot pensioenopbouw is ook de overheid veelal onbetrouwbaar gebleken. Zaken als de VUT-regeling en vroegtijdig pensioen (waarvoor belastingaftrek gold) zijn ernstig ingeperkt dan wel afgeschaft. En als gevolg van de onder druk staande overheidsfinanciën is het einde nog niet nabij. Het wordt voor veel mensen belangrijker om door middel van beleggen en sparen in (een deel van) de pensioenopbouw te voorzien. Dat geldt niet in de minste plaats voor ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers).

Veilig sparen tegen de hoogste spaarrente in Nederland

In een ander dossier vindt u meer over "Veilig sparen tegen de hoogste rente in Nederland (inclusief een actueel renteoverzicht)". Ook het depositogarantiestelsel komt aan bod.

Een andere special Beleggen gaat in op het rendementsverschil tussen aandelen, obligaties en sparen. Daarnaast wordt een aantal facetten besproken, zoals aandelenanalyse, dividend, hedgefondsen, risicopremie, fusiegolven en economische cycli.
Woekerpensioen stemt tot nadenken

Woekerpensioen stemt tot nadenken

De malaise op de wereldwijde beurzen heeft de financiële huishouding van veel mensen fors door elkaar geschud. In principe zijn de financiële markten al sinds midden 2000 in mineur. De recente beurshi…
Opbouwen van pensioen in Nederland

Opbouwen van pensioen in Nederland

Over het algemeen wordt gedacht dat Nederland een van de beste pensioenstelsels ter wereld heeft. Een groot deel van het pensioenvermogen geschiedt dan ook door middel van vermogensopbouw in plaats va…
Het resultaat van beleggen voor de echt lange termijn

Het resultaat van beleggen voor de echt lange termijn

Onlangs stuitte ik op een boekje met het interessante verhaal van de erfenis van Haarlemmer Johannes Coelombie. Dit verhaal illustreert wat het resultaat kan zijn wanneer er een effectenportefeuille w…
Gepubliceerd door Vrijdenker op 23-09-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!