Vrijdenker » Specials » Sparen of beleggen
Over bankgeheim, beleggen en hoogste spaarrente

Hoog dividend of hoogste spaarrente bij beleggen of sparen

Hoog dividend of hoogste spaarrente bij beleggen of sparen De stemming op de financiële markten kan net zo grillig zijn als het weer. Maar wanneer een bepaalde richting al een tijdje aanhoudt, vergelijk het met een zomer zonder regen, dan worden veel beleggers weer getrokken door het beleggen in aandelen. Kiezen tussen beleggen of sparen tegen de hoogste spaarrente kan het verschil uitmaken tussen een slechte of goede nachtrust. Spreiding is een goed alternatief: beleggen met geld dat niet direct nodig is, sparen met geld dat als buffer dient.

Sparen of beleggen: kiezen of allebei

Kiezen tussen beleggen of sparen is niet altijd een makkelijke afweging. Financiële markten kunnen aan forse bewegingen onderhevig zijn. In heftige tijden wordt er door veel beleggers geen onderscheid gemaakt tussen goede of slechte aandelen. Gerenommeerde hoogleraren van de London Business School hebben voor de grootste financiële markten ter wereld aangetoond dat dividend het grootste deel van het rendement op aandelen bepaalt. Maar de spaarrente staat ook niet stil. De hoogte is eveneens afhankelijk van de stemming op de financiële markten. Sparen is echter wel veiliger, zeker omdat het depositogarantiestelsel van toepassing is. De eerste EUR 100.000 zijn dan gegarandeerd. En voor veel mensen is dat al een behoorlijk bedrag. Echter kiezen voor beleggen met geld dat u niet direct nodig heeft kan een goede keuze zijn. Dat hangt van uw beleggingsprofiel af.

Hoogste dividend en/of koerswinst of de hoogste spaarrente

Enkele overwegingen met betrekking tot dividend en de hoogste spaarrente:
  • Zowel het dividend als koersen kunnen fluctueren, dus het dividendrendement is geen vaststaand gegeven. Daarom is het belangrijk om bedrijven met een goed track record te kiezen. Het is ook belangrijk om uit te gaan van het toekomstige dividend bij het bepalen van het dividendrendement. Het laatst uitgekeerde dividend kan ook hoger zijn dan het verwachte dividend en dat geeft dus een vertekend beeld.
  • Dividend wordt ook wel eens aangeduid als een sigaar uit eigen doos. Wanneer een aandeel ex-dividend gaat, dan daalt de koers pro forma met hetzelfde bedrag als het uit te keren dividend. Afhankelijk van het type bedrijf wordt deze daling weer gedurende het jaar ingelopen. En soms gaat het sneller, namelijk als er een hogere winst en dividend wordt verwacht in het komende jaar.
  • Dat geldt evenmin voor de rente op spaarrekeningen. Die is namelijk variabel.
  • Alleen een deposito biedt een vaste rente tijdens een vooraf bepaalde looptijd.

Actueel overzicht van de hoogste spaarrente in Nederland

Voor een goed overzicht van meest solide banken met de hoogste spaarrente is het dossier Veilig sparen tegen de hoogste spaarrente in Nederland (inclusief een actueel renteoverzicht) een aan te raden startpunt. In één oogopslag worden de spaarbanken of andere financiële instellingen weergegeven die de hoogste spaarrente op vrij opneembare spaarrekeningen aanbieden. Ook wordt er meer informatie gegeven over de aanbieders zelf. Dit overzicht wordt geactualiseerd als rentewijzigingen daar aanleiding toe geven.

Dossier beleggen

Het dossier Beleggen gaat in op het rendementsverschil tussen aandelen, obligaties en sparen (tegen de hoogste spaarrente). Daarnaast wordt een aantal facetten besproken, zoals aandelenanalyse, dividend, hedgefondsen, risicopremie, fusiegolven en economische cycli.

Rendement op aandelen, obligaties en sparen

De drie hooglereraren van de London Business School, Elroy Dimson, Paul Marsh en Mike Staunton, zijn het meest bekend van hun boek "Triumph of the Optimists, 101 years of global investment returns." I…
Dividend, de belangrijkste pijler van beleggen

Dividend, de belangrijkste pijler van beleggen

Dividend was belangrijk ten tijde van het ontstaan van aandelen in de VOC-periode (1602-1799). Aandeelhouders deelden mee in de opbrengst van de uit het Verre Oosten komende scheepslading. Door de kan…
Beleggen - Hoog dividend of hoogste spaarrente

Beleggen - Hoog dividend of hoogste spaarrente

Wilt u een goede nachtrust en toch rendement maken, dan is een spaarrekening de aangewezen mogelijkheid om het vermogen te laten groeien. Maar houdt u wel rekening met de inflatie en de vermogenrendem…
Beleggen - Oktober is moeder aller crashmaanden

Beleggen - Oktober is moeder aller crashmaanden

Oktober staat bekend als de gevaarlijkste maand om te beleggen op de aandelenbeurs. De grootste dalingen in de geschiedenis hebben in deze maand plaatsgevonden. Sterker nog, tussen september en novemb…

Sparen - Hoogste spaarrente en risico bij kleine banken

Is sparen bij een kleine bank risicovoller dan bij een grote bank? Die vraag kan niet volmondig met ja worden beantwoord, maar is wel van belang voor de spaarder na de faillissementen van de kleine sp…
Gepubliceerd door Vrijdenker op 21-10-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!