Vrijdenker » Specials » Beleggen
Over bankgeheim, beleggen en hoogste spaarrente

Aandelen, analyses, obligaties, rendement, risicopremie etc.

Het is zelden rustig op de financiële markten. Er wordt een dagelijkse stroom nieuws de wereld in geslingerd. Bedrijfsnieuws, economisch nieuws en politiek nieuws kan van invloed zijn. Weinig mensen kunnen zich ontrekken aan de financiële markten, want alles is met elkaar verbonden, bijvoorbeeld de rente van de hypotheek en de spaarrekening, het pensioen, maar ook de beleggingsportefeuille.
Er kan worden belegd in verschillende instrumenten. De meest voorkomende beleggingscategorieën zijn aandelen en obligaties. Van deze twee levert het beleggen in aandelen traditioneel het hoogste rendement op. Het ligt er echter aan welke periode wordt gekozen en welke aandelen worden geselecteerd. Deze special gaat in op het rendementsverschil tussen aandelen, obligaties en sparen. Daarnaast wordt een aantal facetten besproken, zoals aandelenanalyse, dividend, economische cycli, fusiegolven, hedgefondsen, risicopremie en scheepvaartbeleggingen.

Veilig sparen tegen de hoogste spaarrente in Nederland

In een ander dossier vindt u meer over "Veilig sparen tegen de hoogste rente in Nederland (inclusief een actueel renteoverzicht)". Ook het depositogarantiestelsel komt aan bod.
Beleggen volgens Warren Buffett

Beleggen volgens Warren Buffett

Warren Buffett is de meest succesvolle belegger in de geschiedenis. Zijn stijl is afgeleid van het waardebeleggen van zijn leermeester Benjamin Graham, schrijver van het klassieke meesterwerk over bel…

Selecteren van aandelen

De financiële markten zijn traditioneel fors in beweging. Het selecteren van goede aandelen voor een portefeuille is geen sinecure. Het onderstaande selectieproces geeft een beeld hoe een beleggingsan…

De risicopremie op aandelen

De risicopremie wordt gedefinieerd als het verschil in totaalrendement (“total return”) van aandelen versus obligaties. Het bepalen van de risicopremie is geen exacte wetenschap. Ook is het geen vast…

Rendement op aandelen, obligaties en sparen

De drie hooglereraren van de London Business School, Elroy Dimson, Paul Marsh en Mike Staunton, zijn het meest bekend van hun boek "Triumph of the Optimists, 101 years of global investment returns." I…
De overschatte risicopremie op aandelen

De overschatte risicopremie op aandelen

De economische wetenschap gaat er vanuit dat aandelen meer opleveren dan obligaties. Dit adagium wordt ook ondersteund door aandelenprestaties van de afgelopen eeuw. Volgens het Amerikaanse jaarboek S…
Dividend, de belangrijkste pijler van beleggen

Dividend, de belangrijkste pijler van beleggen

Dividend was belangrijk ten tijde van het ontstaan van aandelen in de VOC-periode (1602-1799). Aandeelhouders deelden mee in de opbrengst van de uit het Verre Oosten komende scheepslading. Door de kan…
Het resultaat van beleggen voor de echt lange termijn

Het resultaat van beleggen voor de echt lange termijn

Onlangs stuitte ik op een boekje met het interessante verhaal van de erfenis van Haarlemmer Johannes Coelombie. Dit verhaal illustreert wat het resultaat kan zijn wanneer er een effectenportefeuille w…
Beleggen - Claimemissie als noodmaatregel

Beleggen - Claimemissie als noodmaatregel

Als een bedrijf een claimemissie aankondigt, dan is er per definitie sprake van financiële problemen. Het bedrijf heeft zich bijvoorbeeld vergaloppeerd aan een grote overname. Of de winst is ingezakt,…
Beleggen in Turbo’s en Sprinters

Beleggen in Turbo’s en Sprinters

Turbo’s en Sprinters hebben sinds de introductie in juni 2004 een stevig hoekje in het beleggingslandschap veroverd. ABN Amro was de eerste. Later is het instrument gekopieerd door ING Bank. Er zijn T…

Over waardevernietigende fusies en fusiegolven

Verschillende onderzoeken bevestigen dat de meeste fusies waarde vernietigen. In een overgroot deel van de gevallen volgde er achteraf een nieuwe reorganisatieronde. Veel overnames werden ook gedaan i…
Lessen uit de pyramidefraude van Bernard Leon Madoff

Lessen uit de pyramidefraude van Bernard Leon Madoff

Veel beleggers hebben zich in het verleden laten verleiden tot deelname in beleggingen die een (nagenoeg) dubbelcijferig rendement in het vooruitzicht stelden. Maar ze kwamen helaas van een koude kerm…
Beleggen in een scheeps-CV

Beleggen in een scheeps-CV

Scheeps-CVs zijn een bekend beleggingsproduct geworden. Van een belegging in een vooral fiscaal gedreven product is het verworden tot beleggen in een scheepvaartonderneming met de daaraan verbonden ri…

Beleggen - gouden tijden voor goud en de goudprijs

Terwijl de aandelenkoersen zware tijden hebben meegemaakt, levert de goudprijs al een decennium goede prestaties. Voor de tweede keer in 2009 ging de goudprijs begin september door USD 1.000. Goud is…
Gepubliceerd door Vrijdenker op 23-09-2009. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!